ผลการแข่งขัน โครงงาน
โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 82.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 82.3 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 82.3 ทอง 6  
8 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 72.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 71.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 70.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 70.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 70.33 เงิน 16  
18 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ 70.3 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 70 เงิน 19  
21 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 70 เงิน 19  
22 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 68.66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 66.66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66.66 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 65.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 64.3 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 62.33 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน