ผลการแข่งขัน โครงงาน
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 82.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 81.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 74.667 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 74.667 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 73.333 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 71.333 เงิน 10  
11 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 70.667 เงิน 11  
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 68.333 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64.667 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 61.333 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน