ผลการแข่งขัน โครงงาน
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 84.667 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 81.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 78.667 เงิน 4  
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 78.333 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 75.667 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 72.667 เงิน 7  
8 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 68.333 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 66.667 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 62.333 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 58.333 ชมเชย 12  
13 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 57.667 ชมเชย 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 57 ชมเชย 14  
15 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 56.667 ชมเชย 15  
16 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 56.333 ชมเชย 16  
17 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 56 ชมเชย 17  
18 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน