ผลการแข่งขัน อนุบาล1-3
การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 97.666 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 82.666 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 82.333 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฏ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 81.333 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 81.333 ทอง 10  
12 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน 80.333 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 80.333 ทอง 13  
15 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 80.333 ทอง 13  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 80.333 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 77.666 เงิน 17  
18 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย 77.666 เงิน 17  
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา 77.666 เงิน 17  
20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ เทศบาลตำบลแม่คือ จังหวัดเชียงใหม่ 77.666 เงิน 17  
21 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 77.666 เงิน 17  
22 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 77.666 เงิน 17  
23 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 77.666 เงิน 17  
24 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 77.666 เงิน 17  
25 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 77.666 เงิน 17  
26 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 77.666 เงิน 17  
27 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 77.666 เงิน 17  
28 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 77.666 เงิน 17  
29 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 76.666 เงิน 29  
30 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก 76.666 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 76.666 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 76.666 เงิน 29  
33 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 76.666 เงิน 29  
34 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จังหวัดลำปาง 76.666 เงิน 29  
35 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 76.666 เงิน 29  
36 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 76.666 เงิน 29  
37 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 76.666 เงิน 29  
38 โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 76.666 เงิน 29  
39 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 76.666 เงิน 29  
40 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 76.666 เงิน 29  
41 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา 76.666 เงิน 29  
42 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 76.666 เงิน 29  
43 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 76.666 เงิน 29  
44 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 76.666 เงิน 29  
45 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 76.666 เงิน 29  
46 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 76.666 เงิน 29  
47 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 76.666 เงิน 29  
48 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 76.666 เงิน 29  
49 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 65.333 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 65.333 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่ 65.333 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ เทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน 65.333 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 65.333 ทองแดง 49  
54 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 65.333 ทองแดง 49  
55 โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย 65.333 ทองแดง 49  
56 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 64.333 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน 64.333 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน 64.333 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 64.333 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 64.333 ทองแดง 56  
61 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 64.333 ทองแดง 56  
62 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 64.333 ทองแดง 56  
63 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 63.666 ทองแดง 63  
64 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 63.333 ทองแดง 64  
65 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 63.333 ทองแดง 64  
66 โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จังหวัดเชียงใหม่ 63.333 ทองแดง 64  
67 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจุน เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 63.333 ทองแดง 64  
68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ 63.333 ทองแดง 64  
69 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ 63.333 ทองแดง 64  
70 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 63.333 ทองแดง 64  
71 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 63.333 ทองแดง 64  
72 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 63.333 ทองแดง 64  
73 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 63.333 ทองแดง 64  
74 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 63.333 ทองแดง 64  
75 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 62 ทองแดง 75  
76 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 62 ทองแดง 75  
77 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ 62 ทองแดง 75  
78 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง 61 ทองแดง 78  
79 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 61 ทองแดง 78  
80 โรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 0 เข้าร่วม  
81 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 0 เข้าร่วม  
82 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 0 เข้าร่วม  
83 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 0 เข้าร่วม  
84 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน