ผลการแข่งขัน อนุบาล1-3
เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 99.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 78.35 เงิน 4  
5 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่องเคาะ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 78.35 เงิน 4  
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 67.35 ทองแดง 6  
7 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 67.35 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 67.35 ทองแดง 6  
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 49.01 เข้าร่วม 9  
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 49.01 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน