ผลการแข่งขัน อนุบาล1-3
เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 87.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 82.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 78.33 เงิน 11  
12 ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าขุย เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ 77.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา 76.66 เงิน 13  
14 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 75.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 74.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 72.66 เงิน 17  
18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จังหวัดเชียงราย 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน