ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่๘๐ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 73 เงิน 8  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 73 เงิน 8  
12 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 70 เงิน 15  
17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 70 เงิน 15  
18 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 70 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 69 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 69 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 69 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 68 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 68 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 68 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 67 ทองแดง 27  
31 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 27  
32 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 66 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 66 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 64 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 63 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 63 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 61 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนเทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 60 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 60 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 58 ชมเชย 47  
48 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 58 ชมเชย 47  
49 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 56 ชมเชย 49  
50 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54 ชมเชย 50  
51 โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย - -  
52 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย - -  
53 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน