ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 69 ทองแดง 7  
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 66 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 66 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 66 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน