ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 83.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 82.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 75.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 73.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 72.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 70.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 67.66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร - -  
17 โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย - -  
18 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน