สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 82 ทอง 47 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญคณิศ  วงษายะ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สุขสอาด
 
1. นางเกศสุดา  วรรณสุวงค์
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงวิชญาพร  นามวงษ์
 
1. นางสาวศิรินภา  ก้อนธิมา