หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

 

024 โครงงาน

1.  204 โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 2.  183 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6
3.  184 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 4.  185 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6
5.  192 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6.  193 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
7.  194 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8.  189 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
9.  190 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 10.  191 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
11.  186 โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 12.  187 โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3
13.  188 โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 14.  195 โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
15.  196 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 16.  197 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
17.  198 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 18.  199 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
19.  200 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 20.  201 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
21.  202 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 22.  203 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
23.  231 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 24.  232 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3
25.  233 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6

 

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.