เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ศิลปะ
ปฐมวัย
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
โครงงานฯ
หุ่นยนต์
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
อนุบาล1-3
หุ่นยนต์
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
โครงงาน
 

 


 


♦ 5 มิ.ย. 2562
6 มิ.ย. 2562
7 มิ.ย. 2562
♦ รายการทั้งหมด


- ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย
(ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติGMS จังหวัดเชียงราย)
[คลิกดูแผนที่]
[รูปภาพสถานที่จัดการแข่งขัน]


- โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
[คลิกดูแผนที่]

[รูปภาพสถานที่จัดการแข่งขัน]

- โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
​แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
[คลิกดูแผนที่]

[รูปภาพสถานที่จัดการแข่งขัน]

- โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
[คลิกดูแผนที่]
[รูปภาพสถานที่จัดการแข่งขัน]


- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดเชียงราย
[คลิกดูแผนที่]
[รูปภาพสถานที่จัดการแข่งขัน
 
 
กลุ่มไลน์การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 
ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 17

 
 
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 มิ.ย. 2562
6 มิ.ย. 2562
7 มิ.ย. 2562
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่อง การติดต่อขอ username และ password
สำหรับ อปท.ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันฯ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น2562


ช่องทางที่ 1 ติดต่อทาง การส่งข้อความไปยังเฟสบุคเพจ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 จังหวัดเชียงราย
ช่องทางที่ 2 ติดต่อทาง email : kanokwan.santhi@gmail.com

ทั้งนี้ขอให้แจ้งข้อมูล 1.ชื่อ-สกุล ผู้ขอข้อมูล, 2.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ, 3.ชื่ออปท. และจังหวัด ที่สังกัด
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การจัดส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับประเทศ ภายหลังวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

เรียน อปท.ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับประเทศ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร
ให้ทางเจ้าภาพ ระดับภาคเหนือ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง เกณฑ์การแข่งขันฯ ระดับดับประเทศ
หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรม
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

[ที่มา:
Facebook Fanpage มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 11 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]

 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับประเทศ

 
เทศบาลนครเชียงราย ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่อง การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ

เทศบาลนครเชียงราย ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 ขอแจ้งรายละเอียดการสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่อง เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร

ขณะนี้ระบบการพิมพ์เกียรติบัตรได้เปิดให้ดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตร
สำหรับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนแล้ว
โดยคลิกพิมพ์เกียรติบัตรที่นี่ >> พิมพ์เกียรติบัตรที่นี่
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่อง ปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร

ขณะนี้ระบบการพิมพ์เกียรติบัตรได้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ทำการจัดพิมพ์เกียรติบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปคะ..ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยคะ

 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่อง กำหนดการรับรางวัลและเกียรติบัตร

ขอให้ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 (รายการแข่งขันวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ยังไม่ได้รับรางวัล)  ให้ติดต่อลงทะเบียน เพื่อรับรางวัลในวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ภายในเวลา 09.30 น. ณ บริเวณบัลลังก์เกียรติยศ ประจำสนามการแข่งขันแต่ละรายการ ทั้งนี้ทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะมีพิธีมอบรางวัลในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่อง สถานที่การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ทุกระดับชั้น
ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562
โดยสถานที่ในการแข่งขันคือ ห้อง 321 อาคาร 3
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
 

 
 
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่อง รายละเอียดสถานที่จัดการแข่งขันฯ
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละรายการแข่งขันฯ

 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การเปลี่ยนตัว/การแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน

ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทางเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันจะปิดระบบการแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
ทุกกรณี เนื่องจาก จะดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารการแข่งขัน


ดังนั้นหากอปท./โรงเรียน ที่ต้องการเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าแข่งขัน/การแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขันให้ท่านดำเนินการดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/การแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
จากลิ้งค์ที่นี่ >> https://bit.ly/2YYCmXI
2. กรอกข้อมูล และเตรียมหลักฐานประกอบ
3. นำเอกสารมายื่นให้คณะกรรมการฯ ในวันแข่งขัน


 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่อง สิ้นสุดการรับสมัครเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17

...ขณะนี้ระบบการแข่งขันทักษะฯ ได้ปิดการรับลงทะเบียนแล้ว
กรณีการอัพโหลดรูปภาพผู้เข้าแข่งขัน สามารถดำเนินการได้ตลอด 
แต่ในส่วนของการแก้ไขข้อมูลผู้แข่งขัน ระบบจะเปิดให้ดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2562
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันหุ่นยนต์

 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง ขยายระยะเวลา
ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงจำนวนครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันฯ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์
การส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ให้เจ้าภาพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17


 
 
แจ้ง อปท. ที่ยังไม่มี username และ pssword
เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ เพื่อลงทะเบียน
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ
สามารถติดต่อขอ username และ password ได้ทางแอพลิเคชั่นไลน์
กลุ่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17

 
 
 
ประกาศแจ้งแก้ไขและยกเลิกรายการแข่งขัน 
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
------------------------------------------------------
**แก้ไขรายการแข่งขันที่ 30  การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง
จากเดิม กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน ให้อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
แก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันใหม่  ให้อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

***ยกเลิกรายการแข่งขันที่ 31 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง
ทั้งนี้เนื่องจากได้กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
ในระดับมัธยมศึกษารวมทั้ง ม.ต้น และม.ปลาย

 
 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562
รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2562


ดาวน์โหลดหนังสือ>> คลิกที่นี่
 
 
หนังสือประชาสัมพันธ์ 
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ 
ครั้งที่ 17  ประจำปี  2562

  >> รายละเอียดหนังสือ  [ คลิกที่นี่ ]
>> แบบตรวจสอบรายการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (แบบ 1) 
      [ pdf ] , [ word ]
>> แบบสำรวจความต้องการ การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ (แบบ 2)
      [ pdf ] , [ word ]
>> แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ  (แบบ 3)
      [ pdf ] , [ word ]
>> แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีเปิด (แบบ 4)
      [ pdf ] , [ word ]
 
 
 
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17
 
 
หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17
ประจำปี พ.ศ.2562  เทศบาลนครเชียงราย

 

 
 

 
ภาพบรรยากาศพิธีเปิด
วันศุกร์ ที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:21 น.
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
วันศุกร์ ที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:12 น.
การลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
ประชาสัมพันธ์แจ้งครูที่ต้องการลงทะเบียนแข่งขันสื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษา  สามารถดูรายละเอียดวิธีการสมัครได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้
วิธีการการลงทะเบียน ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา.pdf 
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 20:09 น.
คู่มือการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
คู่มือการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562  [สำหรับโรงเรียน]

>> คลิกที่นี่  


 
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09:10 น.
กำหนดการลงทะเบียนและรายงานผล
1. ลงทะเบียนนักเรียน ครูผู้สอน� ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2562
2. ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2562
3. กรณีเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู หลังจากระบบปิด ให้ติดต่อผู้ประสานงานการแข่งขัน และส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงให้ เทศบาลนครเชียงราย�ระหว่างวันที่ 16-30�พฤษภาคม 2562
(รายละเอียดที่อยู่)
4. พิมพ์บัตรประจำตัว ผู้เข้าแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
4. เข้าร่วมแข่งขัน� ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562
5. พิมพ์เกียรติบัตร
6. ส่งรูปเล่มโครงงานนักเรียนและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของครู
ระหว่างวันที่ 2-15 พฤษภาคม 2562 (โดยยึดตามวันประทับตราลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นหลัก)
�� � - โครงงานผู้เข้าแข่งขัน ส่ง 3 เล่ม
� � �- สื่อนวัตกรรมฯ ส่ง 3 เล่ม

 
วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10:07 น.
 

 

แผนที่การจัดการแข่งขัน
 
 
   
รายชื่อโรงแรมสถานที่พัก
ในจังหวัดเชียงราย  คลิกที่นี่

 
 
   
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการแข่งขันฯ
เทศบาลนครเชียงราย สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์)
เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย  57000

 
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวน อปท. 248
จำนวนโรงเรียน 388
จำนวนทีม 2,306
จำนวนนักเรียน 6,193
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,857
จำนวนกรรมการ 282
ครู+นักเรียน 10,050
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,332
ประกาศผลแล้ว 93/94 (98.94%)
 

เว็บไซต์

 
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
เชียงรายโฟกัส สังคมออนไลน์
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 53
เมื่อวาน 102
สัปดาห์นี้ 227
สัปดาห์ที่แล้ว 482
เดือนนี้ 4,500
เดือนที่แล้ว 11,085
ปีนี้ 4,500
ทั้งหมด 485,735