หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 099 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 ชั้น 2,3 ห้อง 622-624 , 631-633 6 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
-
2 100 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 ชั้น 2,3 ห้อง 622-624 , 631-633 7 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
-
3 101 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641-643 6 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
-
4 102 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 7 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
-
5 106 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 2 เจียงใหม่ เวทีเปิด 5 มิ.ย. 2562 08.30-11.30 เวทีเปิด
6 109 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 2 เจียงใหม่ เวทีเปิด 7 มิ.ย. 2562 08.30-11.30 เวทีเปิด
7 222 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 2 เจียงใหม่ เวทีเปิด 7 มิ.ย. 2562 13.00-16.00 เวทีเปิด
8 116 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) หอประชุมพญามังราย 7 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
-
9 117 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) หอประชุมพญามังราย 7 มิ.ย. 2562 13.00-16.00
-
10 238 ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 2 เจียงใหม่ เวทีเปิด 6 มิ.ย. 2562 08.30-11.30 เวทีเปิด
11 239 ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 2 เจียงใหม่ เวทีเปิด 6 มิ.ย. 2562 13.00-16.00 เวทีเปิด
12 236 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) หอประชุมพญามังราย 5 มิ.ย. 2562 13.00-16.00
-
13 237 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) หอประชุมพญามังราย 6 มิ.ย. 2562 13.00-16.00
-


เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.