หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 219 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา 1 2 2
2 050 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำลอง 1 3 2
3 049 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 11 23 12
รวม 13 28 16
44

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.