หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 189 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 7 23 14
2 190 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 18 42 27
3 191 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 12 26 19
4 192 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) 4 19 7
5 193 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 2 13 6
6 194 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 10 23 17
รวม 53 146 90
236

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.