หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 395 ศูนย์พัฒนาเด็กถ้ำมงคล 1 2 2
2 389 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดสุวรรณคูหา 1 3 2
3 092 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 3 15 8
รวม 5 20 12
32

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.