หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 096 โรงเรียนเทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 7 14 12
2 097 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง 3 7 6
3 098 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 28 87 43
รวม 38 108 61
169

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.