หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 170 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 12 26 19
2 173 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 7 40 20
3 171 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 20 44 36
4 172 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 5 11 9
รวม 44 121 84
205

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.