หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนป่าก๋อย 0 0 0
2 008 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีคิรินทราราม 0 0 0
3 006 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเด่นชัย 0 0 0
4 005 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 7 25 13
รวม 7 25 13
38

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.