หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 110 โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) 4 16 7
2 111 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 19 42 23
3 313 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 8 13 15
รวม 31 71 45
116

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.