หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 286 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 2 6 2
2 023 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 11 18 18
3 024 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 3 3 4
4 025 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 5 7 5
5 285 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 0 0 0
รวม 21 34 29
63

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.