หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 112 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 5 10 7
2 114 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 3 8 4
3 115 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 16 42 12
4 116 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 15 58 28
5 117 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 3 7 3
6 118 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) 4 7 5
รวม 46 132 59
191

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.