หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 126 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลำบลบ้านกลาง 0 0 0
2 125 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 23 73 45
รวม 23 73 45
118

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.