หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 232 โรงเรียนวัดดุสิดาราม 6 10 10
2 233 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่๘๐ 7 12 11
รวม 13 22 21
43

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.