หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

 

001 ภาษาไทย

1.  002 กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 2.  003 กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
3.  004 กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 4.  005 คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3
5.  006 คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 6.  007 คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
7.  008 คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6

 

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.