หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

 

008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  059 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 2.  060 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3
3.  061 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 4.  063 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
5.  064 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 6.  065 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
7.  066 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 8.  067 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3
9.  068 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 10.  069 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6
11.  070 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 12.  072 จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น
13.  075 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 14.  076 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
15.  077 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

 

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.