หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : อนุบาล1-3

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 213 27.000 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
2 240 72.100 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
3 241 73.100 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
4 242 74.100 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
5 243 75.100 เดินตัวหนอน ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
6 244 76.100 เริงเล่นเต้น Dancer ศูนย์เด็กเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
7 245 77.100 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
8 246 78.100 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
9 247 79.100 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
10 248 80.100 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ศูนย์เด็กเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
11 249 81.100 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.