หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : อนุบาล1-3

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 213 27.000 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 84
2 240 72.100 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก ทีม 2 คน/ครู 2 คน 36
3 241 73.100 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 93
4 242 74.100 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก ทีม 10 คน/ครู 4 คน 11
5 243 75.100 เดินตัวหนอน ปฐมวัย ทีม 10 คน/ครู 4 คน 47
6 244 76.100 เริงเล่นเต้น Dancer ศูนย์เด็กเล็ก ทีม 10 คน/ครู 4 คน 5
7 245 77.100 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย ทีม 10 คน/ครู 4 คน 19
8 246 78.100 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก ทีม 3 คน/ครู 2 คน 24
9 247 79.100 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 79
10 248 80.100 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ศูนย์เด็กเล็ก ทีม 10 คน/ครู 4 คน 0
11 249 81.100 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย ทีม 10 คน/ครู 4 คน 10

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.